Folkbildning

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED FOLKBILDNING?


- Historiskt har folkbildningen varit viktigt för att bilda Sverige i hela landet, och det har varit ett viktigt redskap för att stimulera debatt och givit svensken goda möjlgiheter till att sätta in sig i komplexa frågor. Jag skulle vilja påstå att folkbildningen har varit avgörande för hur Sverige moderniserats från en bondesamhälle till en framgångsrikt kunskapsnation, men också en stabil demokrati och dessa uppdrag är fortarande ett viktigt.  

Studieförbunden och folkhögskolorna finns i hela landet och är därför viktiga institutioner för bildning, kultur och demokrati, kort sagt folkbildning. 


Det är därför jag tycker om att jobba med dessa frågor. Exempelvis är det fantastiskt att se vilken kraft som finns i hur Kalix folkhögskola ger människor som har haft det svårt i skolan en andra chans där de oftast lyckas. 


Hur Studieförbundet Vuxenskolan jobbar för att skapa mötesplatser för de med funktionsnedsättningar och jobbar med studiecirklar ihela landet. Studiecirkeln har möjliggjort att den enskilde människan att skaffa sig kunskaper i språk, ekonomi, vardagsjuridik, samhällskunskap, musik, föräldraskap, motorsågskort, miljökunskap och mycket, mycket mer. 


DIN FÖRSTA STUDIECIRKEL?


- Det var när Sverige skulle ha folkomröstning om EU, då gick jag en studiecirkel tillsammans med min kompisar i LUF. Sedan har det blivit cirka en cirkel per år. Men det är först runt 2010 som jag på allvar började engagera mig i Studieförbundet Vuxenskolan och sätta mig in i denna värld. Studiecirkeln är en fantastisk idé som stimulerar till både att man får kunskap, men också tid till reflektion och det inbjuds till samtal och ibland debatt. 

FRAMTIDEN? 


På kort sikt ser jag att folkhögskolorna har en enormt viktigt roll i att hjälpa de som står långt utanför arbetsmarknaden och att komma in i artbetslivet igen. Det är också intressant att se hur Kalix folkhögskola tack vare digitaliseringen och att ligga långt fram ökar antalet deltagare. Detta är ju också det fina med folkhögskolorna att de snabbt kan ställa om och hitta nya sätt att bilda och utbilda. 


Även Studieförbunden har en viktig roll att spela i framtiden, speciellt när det gäller bildning och vara en mötesplats som finns i hela landet. När kommuner lägger ner biblitotek och mötesplatser bör Studieförbunden bli den naturliga delen för kultur och bildning. 


 THOMAS UPPDRAG

Thomas Olofsson är idag ordförande för Kalix Folkhögskola, vice förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan
och ledamot i Nordisk Vuxenupplysning, FNV.

Thomas Olofsson

Copyright © Alla rättigheter förbehållna