Thomas Olofsson, Luleå

CV

2019-
Ordförande Kalix folkhögskola
2019-
Ledamot i Luleå Energi AB
2018-             
FNV, styrelsen för Förbundet nordisk vuxenupplysning
2017- 
 1:e vice förbundsordförande,  Studieförbundet Vuxenskolan
2013-
Ledamot förbundsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan     
2007-            
Ledamot styrelsen (bl.a. kassör och sek.) Liberalerna Luleå
1998-            
Ledamot, kommunfullmäktige, Luleå kommun 
2015-2016     
Rättspolitisk arbetsgrupp, Liberalernas riksorganisation
2014-2019             
Valnämnden, Sveriges kommuner och landsting SKL
2013-2019             
Ledamot, IBK Luleå
2012-13         
Ledamot, partiprograms kommittén, Folkpartiet riksorganisation
2008-2018 
Gruppledare, Liberalerna Luleå
2008-09, 2012-13 
Ledamot valberedningen, Folkpartiet liberalerna riks
2008-2016     
Ordförande länsförbundet, Liberalerna Norrbotten 
2008- 2019
Ledamot, Luleå kommunföretag AB, Luleå kommun
2005-06         
Ledamot, regionala beredningen, Norrbottens läns landsting
2005-06         
Ersättare, landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting
2005-06 
Kampanjsamordnare,  Folkpartiets riksorganisation
2004-05
Projektledare, Folkpartiet i Norrbotten
2004-2005     
Ordf. arbetsutskottet, Folkpartiet i Norrbotten  
2003-2018     
Ledamot, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott och Budgetberedning,  Luleå kommun
2003
Regional samordnare, Stiftelsen Sverige i Europa
2002-2008 
Vice gruppledare, Folkpartiet liberalerna Luleå
2002
Valombudsman, Folkpartiet liberalerna Norrbotten
1998-            
Ledamot, kommunfullmäktige, Luleå kommun
1999-2008     
Ledamot, Barn – och utbildningsnämnden, Luleå kommun
1997-1998
Valombudsman, Folkpartiet liberalerna och LUF
1997- 2005, 2008-2016     
Styrelseledamot, Folkpartiet i Norrbotten
1997-1998  
Ersättare, tandvårdsnämnden, Norrbottens läns landsting
1995-1998    
Styrelseledamot, Folkpartiet i Piteå